Tato webová stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více info
Ikona exit Ivana Rea

Více o autorce Ivaně Rea

Pocházím z muzikantské rodiny a zpěv byl odjakživa mou velkou láskou. Více než 13 let jsem byla hlavní zpěvačkou skupiny Obzor s velmi širokým záběrem hudebních stylů a žánrů. Dále jsem účinkovala v řadě hudebních uskupeních jako: Vishnu Tattva (indicko-evropský styl), Laudana (s alikvotním zpěvákem Michalem Pustayem), spolupráce s Janem Braunsteinem (stará středověká hudba) a dalších. V letech 2007 až 2011 jsem hrála a zpívala v hlavních rolích muzikálů Zdeňka Bartáka "Jedna noc na Karlštejně" a "Romeo a Julie". Následně jsem založila hudební skupinu Gaia, kde jsem tvořila hudbu, jejíž hlavní inspirací mi byla příroda a živly s ní spojené.

Učila jsem se mimo jiné pod vedením učitelky plzeňské konzervatoře L. Kotnauerové a hlasové pedagožky DAMU Ivany Vostárkové. Muzikoterapie mě jako nový vědní obor zasvětil do tajů hudebního světa a psychoterapie s psychoanalýzou zas do emocí a významů, které se skrývají za slovy a symboly.

Práci lektorky a terapeutky se věnuji od roku 2008 do současnosti. Mé zkušenosti kromě mnohaleté praxe pochází ze studia pedagogiky a muzikoterapie na Západočeské univerzitě. Absolvovala jsem intenzivní kurz Cesta (B. Bays), kurz kvantové terapie a mnoho certifikovaných muziko-terapeutických (MT) a tanečně-terapeutických kurzů pořádaných MT asociací. Vyučovala jsem obor Muzikoterapie na "Škole přírodní medicíny". Od roku 2014 provázím léčivou metodou "Cesta" od B. Bays. Několik let jsem pořádala ženské inspirativní kruhy "Ženy které běhají s vlky". Vedu semináře i individuální lekce zpěvu se zapojením především pohybových i MT technik a další prvků uměleckých terapií.

Mé první ucelené skladatelské dílo vzniklo na text aramejské modlitby a později jsem začala komponovat pro již zmíněnou pětičlennou hudební skupinu Gaia. Dále jsem aktivně rozvíjela své schopnosti intuitivního zpěvu, a to především vytvoření konkrétních frekvencí vystihujících určité téma či emoci. S tímto intuitivním zpěvem jsem vystupovala na mnoha koncertech a vzniklo i samostatné album založené na vyjádření jednotlivých emocí pouze touto specifickou vokální formou. Má tvorba ale poslední roky začala nabírat nový směr, v němž jsou mi hlavními múzami známé pohádkové příběhy a legendy, které mají pro společnost hluboký význam a které se předávají z generace na generaci. Právě tyto příběhy mě inspirují, abych vytvořila nejen hudbu, která bude vystihovat emoce v nich ukryté, ale i text obsahující symboliku, která nese vzorce a archetypy různých aspektů, jenž nás v životě ovlivňují. Cílem je tedy tvořit a předávat hloubku skrytou v tónech, textu a v energii hlasu.

Ikona exit Logo barevné - Cibulová hudba

Více o cibulové hudbě

Mezi mou hudbou a cibulí najdete mnoho podobností - je také léčivá a mnohovrstevná. Pokud se jí dostatečně otevřete, může k vám přicházet zdraví prospěšná energie - tedy potřebné frekvence do vašeho těla. Také si můžete všimnout více vrstev, které jsou v hudbě ukryty. Nejprve jde o základní melodii zpěvů a hudebních nástrojů, které slyšíte. V další vrstvě můžete cítit vibraci specifických hlásek použitého jazyka. Dále pak energii předávanou hlasy a živými nástroji, které v dané kompozici spolu rezonují a vytvářejí harmonie s určitým léčebným záměrem. V ještě hlubších vrstvách se objevuje význam skrytý v textech - symbolika a archetypy.

Archetypální příběhy, které jsou mi při tvorbě inspirací, vycházejí od našich prapředků. Stále nás ovlivňují a učí moudrosti, jak si v životě poradit s různými náročnými situacemi. Na hluboké podvědomé úrovni můžeme najít východisko z problému a na základě toho udělat změnu v našem životě, která nás posune vpřed. Tyto příběhy nás také učí pochopit a přijmout ztracené části sama sebe, na které už jsme třeba i zapomněli, ale pro náš vývoj jsou velmi důležité. Stejně jako cibule vytahuje z těla škodlivé látky, má hudba vytahuje z lidského těla emoce, které jsou tam uzavřeny a nás už jen zatěžují.

Aby mohla mít hudba všechny tyto kvality, rozhodla jsem se vytvořit komorní orchestr. Toto nově vzniklé hudební těleso je součástí mého velkého snu, a to vytvořit hudební kompozice pro orchestr s barevnými vokály a skrze ně předávat to, co cítím jako své hlavní životní poslání. Součástí této vize jsou koncerty po Evropě, tak aby tato hudba mohla oslovit široké publikum posluchačů. Do orchestru jsem si k sobě vybrala 12 hudebníků a 3 vokalistky. Cítím v této souhře nástrojů a hlasů rovnováhu, díky které může má hudba dostat jiný rozměr a přinést lidem silný zážitek. Skrze jednotlivé nástroje a hlasy budou moci být přeneseny potřebné léčivé frekvence.

Pro tento svůj záměr jsem zvolila primárně dva jazyky, ve kterých budu zpívat. Jedním je aramejština, která se vyznačuje především svou mnohovýznamovostí. Konkrétně budu zpívat Aramejský Otčenáš přímo v řeči jeho autora a předávat poselství této celosvětově známé modlitby. Druhým jazykem je čeština, která taktéž jako jeden z mála dnes používaných jazyků obsahuje určité hlásky a frekvence souzvuků, které přímo působí na naše tělo i podvědomí. Tyto vlivy dokáží určitým konstruktivním způsobem formovat myšlení, energii, schopnosti, míru uvědomění sebe sama, atd.

Ikona exit Mezinárodní orchestr Ivany Rea

Jste už přesyceni komerčním typem hudby, kterou denně slyšíte v rádiích? Klasickou hudbu už znáte nazpamět? Chcete zažít něco jiného, co se vymyká tradičním hudebním očekáváním i formám? Přijďte si tedy poslechnout skladby Aramejského Otčenáše, které Ivana Rea zkomponovala na nejznámější Ježíšovo modlitbu. Toto dílo zazní v původním jazyce - tedy v aramejštině. Autorce se povedlo nejen zpěvem, ale i samotnou hudbou vystihnout energii skrytou za těmito slovy, které ovlivnili prakticky celý svět.

Na podobném principu jsou vytvořeny skladby hudebních podobenství, které vznikly na základě poselství a symboliky z původních pohádek a legend. Tyto příběhové skladby, které zazní na koncertu, jsou pojaty osobitým způsobem a jsou tak velmi bohaté po orchestrální i vokální stránce. Třetí typ skladeb, které uslyšíte, jsou písně tvořené na přírodní motivy a témata ze života. V těchto skladbách vás může oslovit výrazná rytmika a zvukomalba.

Koncert cibulové hudby v Českých Budějovicích

Kostel CČSH - 18.6.2019 od 18:50
České Budějovice, Česká republika

Ivana Rea se svým orchestrem nám představí svou tvorbu založenou na významu, symbolice a archetypech hlubokých příběhů i svých životních zkušenostech. Přijďte si poslechnout netradiční vícevrstevné skladby a nechat se unášet vášnivým a nespoutaným hlasovým projevem spolu s originální symfonickou hudbou. Více info...

Kostel CČSH

Kostel CČSH
Kostel CČSH

Hlavní znaky cibulové hudby

Mnohovrstevnost

Stejně jako cibule má mnoho slupek, i my lidé máme mnoho vrstev, v nichž jsou uzavřeny různé staré emoce. Většina těchto emocí už je pro nás nepotřebná. Když se cibulové hudbě plně otevřete, škodlivé emoce mohou odejít z těla pryč. Můžete se tak přiblížit ke své podstatě, která není zatížená nezdravými vrstvami. Podvědomé sdělení je v této hudbě ukryto na mnoha úrovních: ve frekvencích zkomponovaných melodií, energii hlasu, symbolice textu i vibracích spočívajících ve výslovnosti použitých jazyků.

Léčivost

Tato hudba je nabitá vibracemi, které se dostávají do vašeho těla. Zkomponované zpěvy i melodie jednotlivých nástrojů nesou energii, která proniká do hloubky vašeho nitra a probouzí v něm různé emoce, které vytahují napovrch a pomáhají je pročistit a zpracovat. Podobně jako cibule, která vytahuje z těla škodlivé látky. Texty obsahují symboliku a archetypy, které působí na naše podvědomí a díky nim si můžeme osvojit poznání a moudrost ukryté za daným příběhem.

Nadžánrovost

Jednotlivé skladby nepodléhají žádné konkrétní hudební formě či stylu ani trendům doby. V každém čase v ní někdo může najít originalitu a aktuálnost. Záměrem není tvořit hudbu povrchní - pouze líbivou a bez obsahu, ale naopak takovou, která nese nějaké hluboké sdělení a může její posluchače obohatit. Primárně je založena na propojení frekvencí živých hudebních nástrojů orchestru, vibracích hlasu a podvědomé působení archetypů a symboliky z původních pohádek či silných příběhů, které vyšly přímo z životních zkušeností a moudrosti našich předchozích generací.

Orchestr Ivana Rea

Více o autorce Ivaně Rea

Pocházím z muzikantské rodiny a zpěv byl odjakživa mou velkou láskou. Více než 13 let jsem byla hlavní zpěvačkou skupiny Obzor s velmi širokým záběrem hudebních stylů a žánrů. Dále jsem účinkovala v řadě hudebních uskupeních jako: Vishnu Tattva … Více info

Více o cibulové hudbě

Mezi mou hudbou a cibulí najdete mnoho podobností - je také léčivá a mnohovrstevná. Pokud se jí dostatečně otevřete, může k vám přicházet zdraví prospěšná energie - tedy potřebné frekvence do vašeho těla. Také si můžete všimnout více vrstev, které… Více info